मेरा कुछ सामान ...
"कोमाचं काही खरं नसतं.. जिवंत मरण.. दिवसामागून दिवस.. वर्षामागून वर्षं ढकलत रहायची फक्त.. सगळं परत पहिल्यासारखं होईल याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही." सगळ्यांचं हेच मत पडलं.
'पण चमत्कार होतातच की.. आपल्या बघण्यात नसले म्हणून काय झालं.. वाचण्या-ऐकण्यात असतंच.. अगदी लाखात एक असेल, पण घडतचं की असंही.' तिच्या मनाच्या कोपर्‍यात अजूनही कुठेतरी आशा जागी होती.. का कोण जाणे पण तिला त्या आशेवर विश्वास ठेवायचा होता.
पण "बघ, तुला करायचा असेल तर पहा प्रयत्न करुन, मला तर काही खात्री वाटत नाही" तोही असं  म्हणाला तेव्हा मात्र तिचा धीर खचला.
असं कसं म्हणू शकतो तो? आणि का म्हणावं? जे काही झालं ती आपली जबाबदारी नाही का? आपली दोघांची.. कसे होतात अपघात? कशा होतात जखमा? आणि कोणता घाव निर्णायक असतो? कोण ठरवणार हे..? प्रश्न बरोबर- चूक चा नसतोच ना, दोन्ही बाजू हरतात अशा प्रसंगात..
पण आशेला तोड नसते.. कशीही.. कोणत्याही प्रसंगात चिवटपणे तग धरुन राहते.
"काहीही होवो, कोणी साथ देवो-न दोवो.. अगदी त्यानेही नाही दिली तरी मी प्रयत्न करत रहाणारच.." तिने मनाशी निर्धार केला.
"कोमा कोमा काय आहे, त्यात काहीतरी जिवंत असतंच की. जगाला कळत नसलं तरी मनाचं मनाला कळतंच की. ती भाषा का कुणाला सांगून कळते? पण त्याइतकी पक्की खूण कुठली असेल का? आणि तिचं मन तिला सांगत होतं. त्या मनाला कळतंय हे.. पोचतायेत तुझ्या भावना.. आणि त्या नक्की पूर्ण होणार. नक्की जिवंत होणार... पुन्हा हसू खेळू खळखळू लागणार ते पहिल्यासारखंच.. वेळ जावा लागेल, धीर धरावा लागेल, प्रयत्न करावे लागतील.. पण होईल.. आत्ता नसेना का त्याच्या मनात विश्वास उरला..आज ना उद्या तो ही साथ देईलच की माझी तळमळ बघून.." डोळे पुसत ती स्वतःशीच म्हणाली.." आणि एकदा का त्याची सोबत मिळाली की कोमा काय, मरणाच्या दारातूनही वाचवून परत आणता येईल हे नातं.. कोमात गेलेल्या असंख्य नात्यांची ओझी वाहणार्‍या जगात माझ्या वाट्याला हा चमत्कार नक्की येईल.."
6 Responses
 1. Anonymous Says:

  पतझड है कुछ..... है ना? 2. Meera Sameer Says:

  फक्त माझ्यासाठी लिहिलं आहेस तू.


 3. Meera,
  I am glad you feel that way.. I cant tell you what it means to know that someone else feels it too... :-)


 4. sagar Says:

  how the mind works really dont know, sometimes i got to read or see the things that i really experiencing or feeling deep inside. my rational mind keep on reminding me that its just a coincidence n ya it may be a coincidence or may be my mind keep on looking for the same thing everywhere but still heart is nt able to convince itself. there is one beautiful sentence in a movie called "Into the wild" "If we admit that human mind can be ruled by reason the possibility of life is destroyed." thanks shweta to make me feel beyond my reason


 5. :-) Thanks Sagar, for such an intense comment.. I can feel how true it is from your words...