मेरा कुछ सामान ...
जिथे तिथे का दिसशी मजला, तुझाच कायम विचार आहे
तुझ्याविना या जगात माझा, जगावयाला नकार आहे..

जुनेच काही मनात दाटे, फुटेल जेव्हा नवी पल्लवी
असो नसो हा वसंत आता, मनात माझ्या बहार आहे..
 
भिनून जावा नसानसातून, दंश असा दे, मला नव्याने
नको म्हणाले किती तरीही, मनात त्याला रुकार आहे..
 
खुणावणारे क्षितीज आता, कथे मला हे असे तराणे,
तिथे नवे ने सुरेल जगणे, जिथे आता अंध:कार आहे..
 
झुलायला मी दु:ख-सुखाचे, अविरत येथे झुलले झोके,
इथून पुढचा हरेक क्षण जीवना तुझ्यावर उधार आहे..
0 Responses